Çevre Kirliliği Çeşitleri

Çevre kirliliği çeşitleri, çevreye yönelik olumsuz etkilerin daha net anlaşılabilmesi ve ayrıntılı analizlerin yapılabilmesi için çevrenin kısım kısım ele alınmasını sağlar. Çevre dediğimizde akılda oluşan genel ve sınırları belirsiz ifadeyi spesifikleştirerek ele almak hem çevre kirliliğinin derecesini ölçmeyi hem de alınabilecek tedbirleri belirlemeyi kolaylaştırmakta.

Çevre kirliliği çeşitleri genelde 4 kategoride ele alınır. Bu 4 kategori şöyledir:

  • Hava kirliliği
  • Su kirliliği
  • Toprak kirliliği
  • Gürültü ve ışık kirliliği

Her bir kategorinin kendine has sebepleri ve sonuçları vardır. Bu yazımızda, çevre kirliliğine sebep olan faktörleri ele alarak gezegenimizin durumunun daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunmaya çalışacağız.

Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Nedenleri

Çevre kirliliği çeşitleri farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar ve tüm canlılığa olan etkileri farklıdır. Fakat ortak olan tek bir etkisi vardır: Dünya genelinde ekosistemlere büyük ölçüde zarar vermekte yani tüm canlılar için yaşanabilir alanların azalmasına sebep olmaktadır. Şimdi, madde madde çevre kirliliğinin sebeplerine göz atalım.

Hava Kirliliği Nedenleri

Hava kirliliği birincil ve ikinci olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil kirlilik, doğrudan gerçekleşirken ikincil kirlilik, birincil kirliliğin atmosferde yarattığı etkiye bağlı olarak oluşur.

İnsanların ulaşım, ısınma gibi alanlarda fosil yakıtları kullanıyor olması birincil ve ikincil hava kirliliğinin en büyük sebebidir. Egzoz dumanları, azot oksitler, karbonmonoksit gibi gazlar atmosferik gazlarla reaksiyona girerek daha tehlikeli başka gazlara dönüşürler.

Tarım için kullanılan gübre de hava kirliliği sebeplerinden biridir. Amonyak, pestisitler, herbisitler ve fungisitler hem hava hem de su kirliliğine neden olurlar.

Su Kirliliği Nedenleri

Günümüzde evsel ve endüstriyel atıkların büyük kısmı dünya denizlerine, okyanuslarına ve tatlı sulara atılmaktadır. Bu durum, sularda yaşayan canlıların yaşamlarını tehlike altına atmakta hem de temiz su kaynaklarının giderek azalmasına sebep olmaktadır.

Özellikle doğada yok olma süresi çok uzun olan plastik poşet ve petrol bazlı ürünlerin denizlere atılması pek çok canlı türünü soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Toprak Kirliliği Nedenleri

Toprak kirliliği de diğer tüm kirlilik çeşitlerinde olduğu gibi insan faktörüne bağlı olarak hızla artmaktadır. Arazilerin verimli kullanılmaması, çeşitli kimyasalların uygulanması, madencilik sektörünün duyarsız davranması gibi sebeplere bağlı olarak her geçen gün verimli toprak miktarında azalma olmaktadır.

Endüstriyel atıkların tedbirsizlik sebebiyle sızması da toprak kirliliğine sebep olmakta, devletlerin bu konudaki yaptırımları yetersiz kalmaktadır.

Çevre kirliliği çeşitleri, küresel iklim değişikliği gibi hayati önem taşıyan bir konuyla da bağlantılı değerlendirilmelidir. Kirliliğin sebep olduğu iklimsek değişiklikler sonucu meydana gelen yağmurlar ve seller, tüm kirlilik çeşitlerinin etkilerini daha geniş bir alana yaymaktadır.

Gürültü ve Işık Kirliliği Nedenleri

Gürültü kirliliği endüstriyel faaliyetlere, sosyal ve ticari etkinliklere ve ulaşıma bağlı olarak kentlerde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

Işık kirliliği de hem insanlara hem de yaban hayatına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Gece ve gündüzün arasındaki ışık farkının giderek azalması, hayvanların doğal döngülerini etkilemektedir. Reklam panoları, araba ve sokak ışıkları, yerleşim yerleri, halka açık alanlar ve parklar gibi pek çok kentsel alan ışık kirliliğine kaynak oluşturmaktadır.

Bez Çanta Çevre Kirliliğine Sebep Olur mu?

Endüstriyel üretimin her türlüsünün çevre kirliliğine ve buna bağlı olumsuz etkilere katkısı olduğunu unutmayalım. Amaç, kirliliğe sebep olan faktörleri, endüstriyel atıkları minimuma indirmek olmalıdır. Bu bağlamda plastik poşetlerle bez çantaları karşılaştırmak mümkündür. Bez çanta üretiminde, plastik poşet üretimine oranla çok daha fazla olumsuz faktör ortaya çıkar. Fakat bu çantalar, poşetler gibi tek kullanımlık değillerdir. Dolayısıyla, bez çantanın ortalama 100 kere kullanılması, imalatı sırasında çevreye verilen olumsuz etkiyi sıfırlamaktadır.

Gezegenimizi daha temiz tutmak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için kirliliğe en az sebebiyet veren ürünlerden vazgeçmeyelim.

Dikkatinizi Çekebilecek
Diğer Yazılar
Size nasıl yardımcı
olabiliriz?

Üretimlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgilendirme almak için lütfen Mag Çanta iletişim kanallarından bizimle iletişime geçiniz.